Over IDPO

Wat is het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt?

Oprichting

Op 26 april 2016 is het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt (IDPO) opgericht. Het platform staat open voor alle geloofsgemeenschappen binnen de burgerlijke gemeente Oldambt. 

De doelstelling van het IDPO is het bieden van ondersteuning (diaconie) aan alle mensen in nood in burgerlijke gemeente Oldambt. Daarnaast houd het IDPO toezicht op de Stichting  Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds - Oldambt (ISF-Oldambt) een en ander is vastgelegd in de stichtingsstatuten van het ISF-Oldambt.

Deelnemende diaconiën / caritas instellingen van de kerkgenootschappen:


Christelijk Gereformeerde Kerk van Winschoten
 Evangelische gemeent e Emmanuël 
Protestantse Gemeente Midwolda (onderdeel van de Protestantse Gemeente Oost Groningen (PGOG)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Winschoten
Leger des Heils - Winschoten

Protestantse Gemeente "De Dollert" (Nieuwolda-Oostwold en Reiderland (onderdeel van de PGOG)
Protestantse Gemeente Scheemda E.O. (onderdeel van de PGOG)
Protestantse Gemeente Winschoten (onderdeel van de PGOG)
RK st. Vitus - Winschoten
Hervormde Gemeente Oostwold

 

Geldelijke bijdragen

De werkgroepen onder het platform krijgen jaarlijks een bijdrage van de aangesloten kerken in de burgerlijke gemeente Oldambt om de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast zijn er hopelijk ook jaarlijks bijdragen van gemeente, particulieren en organisaties die de doelstelling van het platform een warm hart toedragen.

Hulp bieden waar nodig

Wij hopen middels het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt veel mensen te kunnen helpen en/of door te verwijzen. Helaas ziet het ernaar uit dat ondersteuning meer dan nodig is. De financiële en economische crisis maakt het voor steeds meer mensen moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen mensen in financiële problemen komen. Veel mensen klagen niet en vragen geen hulp. Zo komt er echter geen oplossing. Vaak ontstaat er dan juist een groter probleem.

De kerken in Oldambt willen daarom, samen met de gemeente, die mensen waar mogelijk helpen.