Schuldhulpmaatje

In de gemeente Oldambt is het landelijke netwerk SchuldHulpMaatje actief. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de goed opgeleide maatjes mensen te hulp, die merken dat zij vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. 

Een SchuldHulpMaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt het. Indien nodig zal het maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.
SchuldHulpMaatje Ook in Oldambt is een vestiging van Schuldhulpmaatje . Lees meer >