Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld-stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Groningen telt meer dan 20 Leergeld-stichtingen, bekijk op de ka art waar er één bij u in de buurt zit.

Wat kan aangevraagd worden?
Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld-stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. In de gemeente Oldambt kunt u aanspraak maken op het Participatiefonds.  Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen om een fiets aan te schaffen. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u dat vaak bij ons aanvragen.

Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.

Cultuur: Ook op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.

Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden.

Ook kunt u kijken op de website:  www.leergeld.nl >