Onderwijs

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Een aanvraag kan gedaan worden door een zogenaamde intermediair; een professional die betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, maatschappelijk werk, schuldhulpverlener, buurtsportcoach, stichting Leergeld of andere professional.