Interkerkelijk Sociaal Fonds-Oldambt (ISFO)

Wat is het ISFO?

  • Het ISFO is een samenwerkingsverband van elf Oldambtse geloofsgemeenschappen, die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF-Oldambt is sinds 30 november 2016 een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting.
  • De financiële middelen komen naast fondsen en burgerlijke gemeente vanuit deze geloofsgemeenschappen.
  • De werkzaamheden van het ISF-Oldambt worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers.
  • Het ISF-Oldambt moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.
  • In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISF-Oldambt kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Oldambt die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties. Druk op de link hiernaast om naar de website van ISF-Oldambt te gaan

Wie kan zich bij het ISFO melden?

Enkele voorbeelden van mensen die wij kunnen helpen, zijn:

  • Mensen die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen
  • Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten
  • Mensen zonder identiteitsbewijs
  • Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben
  • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben