Reiskosten niet vergoed door zorgverzekering

Het Wenckebachfonds is opgericht op 17 februari 1926 naar aanleiding van een ongeluk met een opslagkraan bij Hoogovens in IJmuiden. Het staalbedrijf stortte een bedrag van ƒ 10.000,- wat werd aangevuld met een schenking van ƒ 1.000,- door mevrouw Wenckebach, de echtgenote van de oprichter van het bedrijf.  Een jaar later werd besloten dat ook de werknemers een bijdrage aan het Wenckebachfonds zouden leveren. Hiermee kreeg het fonds een solidariteitskarakter waarmee de band tussen de organisatie en de medewerkers ijzersterk is geworden. Het Wenckebachfonds heeft een Raad van Beheer bestaande uit afgevaardigden namens de werknemers (benoemd door de Ondernemingsraad) en afgevaardigden namens de werkgever (benoemd door de directie van Tata Steel). De administratie ondersteunt de Raad van Beheer bij de uitvoering van haar taken. Bij de uitvoering van het werk van het fonds zijn ook de maatschappelijk werkers betrokken.

Reiskosten binnen Nederland

Reiskosten voor (dag) behandelingen kunnen in aanmerking komen mits ze niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Reiskosten voor een bezoek langer dan 24 uur in een ziekenhuis of GGZ instelling verblijft, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Reis- en verblijfkosten buiten Nederland

Voor eenmalige bezoek aan een gezinslid in verband met ernstige ziekte waarbij voor het leven moet worden gevreesd. Een medische verklaring of een akte van overlijden moet worden overlegd.

Parkeerkosten

Parkeerkosten die gemaakt worden voor behandelingen die door het Wenckebachfonds worden vergoed OF parkeerkosten voor behandelingen waarvan de reiskosten worden vergoed door de ziektekostenverzekering, komen in aanmerking voor vergoeding.

De actuele lijst van de behandelingen kunt u terug vinden onder het kopje Medisch.