Katholieke Bond voor Ouderen Oldambt

De KBO Provincie Groningen is de Noordelijkste en met zo’n 1600 leden tevens één van de kleinste provinciale bonden met verschillende afdelingen .

Wij zijn een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De 'derde levensfase' brengt vaak veel veranderingen met zich mee. Voor een evenwichtig antwoord daarop is bundeling van krachten even onontbeerlijk als onderlinge hulp en vriendschap.

De bond stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen onze samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.

Naast materieel belang wil de Bond aandacht geven aan de zingeving van het leven. De KBO biedt u dit ! Wij proberen informatief bezig te zijn, luisteren naar de wensen van de leden en zullen daar zo veel mogelijk op in spelen.  In onze grotendeels niet Katholieke provincie is het evangelie daarbij voor ons de grondslag, richtsnoer en inspiratiebron.