Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

  • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
  • die in 2012 een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf, het COA of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Voor wie is de bijdrage?
De bijdrage is voor inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Het peiljaar is 2012 voor het schooljaar 2021/2022. Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.
Lees meer over het studiefonds>>