Maatschappelijke Ondersteuning Oldambt

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie (deelname) van mensen met een beperking, fysieke, psychische of sociale problemen. De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij willen de regie over hun eigen leven kunnen voeren en sociaal actief zijn. Dat met hulp uit hun sociale netwerk. Als dat niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden.

Hoe weet u of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning?

Ervaart u een beperking op het gebied van mobiliteit, wonen, huishouden of heeft u begeleiding nodig in uw dagelijks leven, dan kunt u dit aangeven op het aanmeldfo rmulier_wmo

 
U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente Oldambt, Postbus 175 9670 AD Winschoten

U kunt het formulier ook  telefonisch aanvragen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 0597-48 20 00.

Het formulier kunt u invullen en naar de gemeente opsturen. Hierna neemt de Wmo-consulent van de gemeente contact met u op. Hij of zij zal in een gesprek met u uitzoeken waarin u hulp nodig heeft. Eerst kijken we wat u zelf (nog) kunt doen. Daarna onderzoeken we of in uw omgeving mensen zijn die u kunnen helpen. Soms zijn er (vrijwilligers-)organisaties die u hulp kunnen bieden. Is dit alles niet aanwezig? Dan zal de gemeente de noodzakelijke ondersteuning regelen.

Denkt u in aanmerking te komen voor een Europese Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK)?

Wilt u in aanmerking komen voor een GPK? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met het telefoonnummer van de gemeente, 0597-48 20 00. Op uw verzoek sturen wij u een meldformulier toe.

Gratis cliëntondersteuner

Heeft u ondersteuning nodig bij uw contacten met de gemeente? U kunt dan begeleiding aanvragen van cliëntondersteuners van MEE Groningen. Deze cliëntondersteuners zijn gratis. Zij hebben inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur aan de Garst 1 in Winschoten. Telefonisch zijn zij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag tot 15.00 uur via (0597) 48 20 00.

 

Contact

Gemeente Oldambt,  bezoekadres locatie Garst 1, 9673 AA Winschoten
Telefoon: (0597) 48 20 00 E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden: Ma t/m vr van 8.30 tot 12.30